Zum Inhalt springen

РАБОТА КАТО ЕЛЕКТРОТЕХНИК В ГЕРМАНИЯ

Като един от пионерите в сектора на монтажните услуги, MT Industrietechnik вече повече от 44 години предлага сервизни услуги в региона, в Германия и по света. Благодарение на дългогодишния си специализиран опит ние сме ценен партньор на електротехнически и механични предприятия в промишлеността и занаятите. 

ЗАЩО MT INDUSTRIETECHNIK?

 • Предвидимост чрез безсрочен трудов договор
 • Разнообразни дейности чрез различни проекти
 • Атрактивно заплащане
 • Дневни пари и възстановяване на пътни разходи
 • Търсене и резервиране на квартира
 • Празничен и коледен бонус
 • Извънредни плащания и бонусна система
 • Необлагаема надбавка за детска градина
 • Професионална схема за пенсионно осигуряване
 • Модерно работно облекло и професионални инструменти
 • Голяма мрежа от клиенти
 • Добри възможности за завръщащите се на пазара на труда и за желаещите да променят кариерната си ориентация
 • Възможности за допълнително обучение
 • Бърз процес на кандидатстване – възможни са онлайн интервюта
 • Цифрови таблици за работното време – вече не е необходимо изпращане по пощата
 • Висока сигурност на работното място
 • Лично консултиране
 • Помощ при признаването на Вашия сертификат за квалифициран работник в Германия – Вие ставате немски квалифициран работник!
 

СЕКТОРИ

Индустриален монтаж на електроматериали
Механика за промишлен
монтаж
Изграждане на
разпределителни устройства
Възобновяеми енергийни източници
Сервиз и въвеждане в експлоатация
Подстанции